Nader boomonderzoek in Eindhoven

Project

Sinds 2016 mochten wij in gemeente Eindhoven alle nadere boomonderzoeken uitvoeren. Eén van onze grotere projecten. Vooral qua planning was het een veelomvattend project. Ga maar na, vier jaar lang één of twee dagen per week onderzoeken verrichten. Vervolgens rapporteren en maandelijks één of twee keer opleveren. En dat naast al onze andere projecten!

Wat hield het project in?
Eindhoven werkt met de BuitenBeter-app. Daarin kan iedereen meldingen doen over zijn of haar buurt. En dus ook over bomen. Gaat het om vragen die de gemeente niet zomaar kan beantwoorden? Dan kwamen die vragen bij ons terecht. Een voorbeeld: ‘De boom voor ons huis laat nu al zijn blad vallen. Ik denk dat hij doodgaat.’ Of: ‘Er zitten dode takken in de boom hier aan de overkant. Dat is niet goed. Willen jullie die boom weghalen?’ Wij gingen dan op onderzoek uit en gaven advies aan de gemeente. De gemeente zette ons ook in als zij zelf twijfels had over een boom. Bijvoorbeeld na de reguliere boomveiligheidscontrole (BVC). Deze meldingen kregen altijd voorrang.

Hoe werkt zo’n onderzoek?
Tijdens het veldwerk registreren wij onze bevindingen direct in GeoVisia. Deze gegevens verwerken we later tot een helder rapport. Daarin staan de uitkomsten van ons onderzoek met de verschillende apparatuur die we tijdens het veldwerk inzetten. Denk bijvoorbeeld aan PiCUS Sonic Tomograph,  PiCUS TreeTronic, de resistograaf of onze windworpsimulator. Evelien Droge zorgt ervoor dat de digitale rapporten er piekfijn uitzien. Na twee interne kwaliteitsrondes belanden de rapporten bij de gemeente. Dit is een efficiënte manier van werken, gebaseerd op een goede samenwerking tussen onze verschillende teams én de gemeente.

Mooi werk!
Het mooie van dit project was de diversiteit. Het ene moment zit je op je knieën met een PiCUS een stamvoet met dikrandtonderzwam door te meten. Het volgende moment bekijk je een boom vanuit een hoogwerker op 14 m hoogte. We hebben scheve bomen beoordeeld en ter plekke bewoners kunnen geruststellen. Maar ook direct na een trekproef spoedkap geadviseerd. We konden onze expertise op alle vlakken van nader boomonderzoek laten zien.

Groeiende kennis
We blijven leren! Zo hebben we tijdens dit project een nieuwe PiCUS Sonic Tomograph aangeschaft. Met een PiCUS TreeTronic, die we voorheen niet hadden. We merkten al snel dat de resultaten van de TreeTronic best lastig te interpreteren zijn. We hebben het apparaat regelmatig ingezet en veel geleerd van de expertise van Argus én onze eigen collega Mathijs de Natris. Nu kunnen we uitstekend uit de voeten met de Tree Tronic en is dit apparaat een prachtige aanvulling op ons arsenaal.

Samen met de gemeente
Het contact met gemeente Eindhoven verliep heel prettig en efficiënt. In maandelijkse bouwvergaderingen konden we brandende zaken snel oplossen. En via telefoon of WhatsApp hielden we elkaar goed op de hoogte. Bijvoorbeeld om bepaalde onderzoeken vooraf door te spreken of acute problemen meteen door te geven.

Trots!
We zitten nu in de afronding van dit project. We hebben er vier jaar lang met veel plezier aan gewerkt. We voelen ons trots dat we zo konden bijdragen aan de veiligheid in gemeente Eindhoven!

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?