PuntenWolk LiDAR

Bomen en Airborne LiDAR

Project

Voor Van Doorn Geldermalsen en voor Rijkswaterstaat brengen zetten wij automatisch bomen op de kaart. Hiervoor maken wij gebruik van ons boombestand, de BomenMonitor. Om dit bomenbestand zo compleet mogelijk te maken gebruiken wij meerdere bronnen, onder andere luchtfoto’s, satellietbeelden, Basisregistraties, veldmetingen en LiDAR. En dat laatste verdient wat extra aandacht.

Wat is LiDAR
LiDAR staat voor Light Detection and Ranging (of voor Laser Imaging Detection and Ranging afhankelijk van wie je het vraagt). Maar de exacte woorden zijn niet belangrijk, de werking wel! LiDAR werkt door de afstand te meten tot een object met laserpulsen. Deze laserpulsen reizen met de snelheid van het licht, en die is bekend. Door te meten hoelang deze pulse onderweg is kan de afstand bepaald worden. Zie figuur 1 voor een schematische weergave.

Figuur 1 Voorbeeld werking LiDAR

Het mooie van LiDAR is dat het apparaat overal op gemonteerd kan worden. Op auto’s, telefoons en statieven. Voor dit project hangt het apparaat onder een vliegtuig, zogenoemde airborne LiDAR. Zo’n apparaat scant meer dan een miljoen keer per seconde. Zo kan een gebied snel in kaart worden gebracht. Het resultaat is een 3D puntenwolk waar op een zeer hoog detailniveau informatie uit gehaald kan worden.

Hoe gebruiken wij LiDAR
Uit de LiDAR puntenwolk knippen wij elke individuele boom. Dit geeft een 3D model per boom waarin allemaal informatie verborgen zit zoals de hoogte, stamdiameter en het takvrije stamgedeelte. Deze informatie slaan wij op in een database. Met deze database maken wij basisregistraties compleet. Ook ‘toetsen’ wij de bomen in 3D met andere objecten. Hoe dicht komt een boomkroon bij een watergang of is er een conflict tussen een boom en een dijk? Dit helpt om efficiënt te beheren zonder dat dagen veldwerk nodig zijn.

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?