3D scanner

Mobile mapping

Project

Cobra Groeninzicht combineert innovatie met kennis en ervaring, in allerlei vakgebieden.

In opdracht van de gemeente Arnhem hebben we begraafplaats Moscowa in beeld gebracht en daarbij een modern en actueel beheersysteem opgezet. Er liggen ongeveer 22.000 mensen begraven in de 14.000 graven op het terrein. De terreinkennis lag voornamelijk opgeslagen in de hoofden van bekwame terreinbeheerders en niet digitaal. Voor toekomstig beheer en vanwege het gebruik van een zakelijke instelling was het voor Moscowa wenselijk het systeem te moderniseren en te verduurzamen. Door de specialistische kennis van onze vier expertteams te combineren, kunnen wij alle werkzaamheden om deze opdracht te verwezenlijken geheel in eigen beheer uitvoeren. 

Met behulp van mobile mapping hebben we het terrein van Moscowa in beeld gebracht. Dit deden we met onze op een quad gemonteerde 3D-omgevingsscanner. Uit deze opnames ontstond een combinatie van puntenwolken en panoramafoto’s, die een compleet beeld geeft van de situatie en die tal van mogelijkheden biedt voor toekomstig beheer. Deze informatie is voor de terreinbeheerders altijd beschikbaar en op te vragen via een software-pakket. 

Met de beschikbare informatie zetten we alle graven op de kaart. Onze specialisten bouwen een compleet, actueel en modern beheersysteem, met gebruikmaking van de kennis en jarenlange ervaring van de terreinbeheerders en de administratieve gegevens van de uitvaartmaatschappij. Dit systeem is snel en efficiënt te gebruiken, ook op het terrein zelf. Het is heel overzichtelijk opgebouwd en intuïtief te gebruiken. We zijn momenteel aan het onderzoeken of we ook bezoekers van de begraafplaats via bijvoorbeeld een app een bepaald graf kunnen laten opzoeken en terugvinden. Een beheersysteem als dit kan uitgebreid worden met extra beheersystemen. Begraafplaats Moscowa staat bijvoorbeeld bekend om zijn grote diversiteit aan boomsoorten: met de beschikbare puntenwolk kan in een later stadium met relatief weinig extra inspanning voor het boombeheer een extra beheersysteem worden ingericht. Dat gaat met hetzelfde softwarepakket. 

Doordat we onze diversiteit aan specialistische kennis binnen Cobra Groeninzicht kunnen combineren, kunnen we het werkproces bij een project als dit efficiënt inrichten en de lijnen kort houden. We zetten onze kennis en ervaring op een innovatieve manier in voor het optimale resultaat dat de klant voor ogen heeft.

Meer weten over onze innovatieve mogelijkheden? Neem dan contact met mij op via onderstaande contactgegevens.

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?