• Author: Marc Poeth
Over Marc Poeth

Als projectmanager Groene Data probeer ik de ‘olie in de machine’ te zijn. Ik monitor projecten door voortgangscontrole (proces en planning) en budgetbewaking, met oog voor de interne en externe communicatie. Projecten kunnen daardoor vloeiend verlopen en collega’s kunnen focussen op ons mooie vakgebied. Daarnaast coördineer ik de meetwerkzaamheden op kleine en grote schaal. Ik heb jarenlange ervaring als hoofd buitendienst in de landmeetkunde en mobile mapping, van vraag tot oplevering. Daarom ben ik heel goed thuis in de wereld van de landmeters. Ik vertaal de wensen van opdrachtgevers en collega’s en adviseer ze over de optimale aanpak van een project.

Favoriete boom
Zomereik Crayhofweide Vlodrop-Station.

Favoriete boomsoort
Beuk, omdat in een (oud) beukenbos een unieke sfeer hangt. Maar ook omdat een beuk symbool staat voor doorzetten en volhouden. Ook al begint hij klein, uiteindelijk groeit hij door alles heen en bereikt zijn doel.

Schakel mij in voor:
  • Specialist Mobile Mapping
  • Landmeting
  • Planning
  • Projectmanagement
Mijn achtergrond
Mijn expertise in beeld

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?