Een spagaat: slopen of nog even laten staan?

Project

Midden in een herontwikkelingsgebied in Eindhoven staat een pand al enige tijd leeg. Het pand is in staat van verval en wordt wel erg aantrekkelijk voor bijvoorbeeld vleermuizen. En het duurt nog jaren voordat het bestemmingsplan van het hele gebied is gewijzigd. En de aanwezigheid van vleermuizen zou een flinke belemmering voor de toekomstige plannen betekenen.

Carlo Thielen van de Gemeente Eindhoven: “Door achterstallig onderhoud verslechtert de staat van het pand behoorlijk en dat vergroot de kans op onveilige situaties, dat willen we niet. Daarom hebben we als gemeente besloten om het pand eerder te slopen dan gepland.”

Een spagaat: slopen of nog even laten staan? Hoe dan ook, nu of later is de kans groot dat je met de sloop het leefgebied van (beschermde) diersoorten, zoals vleermuizen aantast. En dat staat gelijk aan een economisch delict met grote financiële consequenties. Om nog maar te zwijgen over de stagnatie die ontstaat in de planning.

Wanneer we op tijd worden betrokken bij dit soort plannen, voorkomen we veel leed. Leed aan de kant van de ontwikkelaar in de vorm van financiële schade door planvertraging, stilleggen van het werk en boetes. En ook leed aan de kant van bijvoorbeeld de vleermuizen. In plaats van brute maatregelen ontstaat er ruimte om meer natuurwaarde aan de plannen toe te voegen, dan dat er verloren gaat.

Het klinkt heel voor de hand liggend; ecologisch onderzoek biedt uitkomst, maar in de regel is dat ook zo. In het project van de Gemeente Eindhoven bijvoorbeeld, hebben onze ecologen de locatie uitgebreid onderzocht. Door observatie en inzet van batdetectors op meerdere avonden en nachten, bleken er uiteindelijk géén vleermuizen aanwezig te zijn in en rondom het pand. Het pand kon nu dus nog worden gesloopt zonder ontheffing op de Omgevingswet.

Wat je niet weet zie je niet, da’s zo’n oneliner van onze directeur. Maar deze uitdrukking slaat wél de spijker op z’n kop! Want vaak worden ecologen veel te laat in de planvorming betrokken, omdat ontwikkelaars geen idee hebben van de doorlooptijd van ecologisch onderzoek. Want ecologisch onderzoek is namelijk aan allerlei regels en richtlijnen gebonden en kent vaak een flinke doorlooptijd.

Wil je, net als de Gemeente Eindhoven, betrouwbaar en volledig ecologisch onderzoek en slimme adviezen? En wil je met je project méér natuurwaarde toevoegen, bijvoorbeeld door natuurinclusief bouwen? Neem dan contact op met mij!

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?