natuurinclusief-bouwen

Natuurinclusief bouwen

Dienst

Natuurinclusief bouwen begint met het inzicht dat bouwen, verbouwen, renovatie of na-isolatie invloed heeft op gebouwbewonende vogels en vleermuizen. Ons ecologisch onderzoek brengt aanwezige flora en fauna in beeld. En geeft aan hoe deze beschermd of op verantwoorde wijze gemitigeerd moeten worden.

Bouwen en verbouwen biedt ook geweldige kansen voor natuur! In plaats van nest- en verblijfplaatsen die definitief verloren gaan, kunnen nest- en verblijfkasten geïntegreerd worden. Zo vinden gebouwbewonende dieren er weer hun plek.

Maar het plaatsen van nest- en verblijfkasten heeft weinig nut als de omgeving hier niet op aansluit! Daarom is een toets van de buitenruimte cruciaal voor het slagen van natuurinclusief bouwen.

Waar kunnen voorzieningen het best geplaatst worden? En hoe sluit de buitenruimte aan op die voorzieningen? Neem voor een antwoord contact op met Jasper Verhaar.

Jasper Verhaar

Senior adviseur Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627209

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?