Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
Hagedissen-en-reptielenonderzoek

Hagedissen- en reptielenonderzoek

Dienst

Hagedissen en reptielen zijn beschermd door de Omgevingswet. Hagedissen en reptielen komen vooral voor in de duingebieden en op de hogere zandgronden. Wij doen onderzoek naar deze dieren. Bijvoorbeeld om de inrichting van terreinen of het beheer te optimaliseren. Onze monitoring geeft inzicht in de populatieontwikkeling.

Onderzoek naar hagedissen en reptielen is essentieel bij ruimtelijke ontwikkelingen. Gaat in de habitat van deze dieren gewerkt worden en ontbreekt gedegen onderzoek? Dan levert dat ernstige projectvertraging op.

Onze ecologen hebben ruime ervaring in hagedissen- en reptielenonderzoek. Meer weten? Neem dan contact op met Jasper Verhaar.

Picture of Jasper Verhaar

Senior adviseur Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627209

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?