meetlat-biodiversiteit

Meetlat biodiversiteit

Dienst

De Meetlat Biodiversiteit, ontwikkeld door IPC Groene Ruimte, geeft inzicht in natuurlijke processen en de indicatoren die leiden tot biodiversiteit. De Meetlat legt de voorwaarden vast voor een hoge soortenrijkdom.  Wij verzamelen daarmee objectieve gegevens over de biodiversiteit in een gebied. We geven inzicht in de invloed van beheer en inrichting op de soortenrijkdom. Dat maakt het mogelijk om het beheer en de inrichting bij te sturen als dat nodig is. Wij maken objectieve en begrijpelijke infographics voor burger, bezoeker, de politiek en andere belanghebbenden. En wij formuleren concrete beleidsdoelen voor behoud en ontwikkeling van biodiversiteit.

Picture of Dennis Slotboom

Senior adviseur Bomen, Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627206

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?