bomen-en-leefbaarheid

Bomen en leefbaarheid

Dienst

Groen inzetten om de leefbaarheid en daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren? Wij brengen problemen én kansen in beeld, bieden inzicht en geven concrete adviezen om met succes te vergroenen.

Wij brengen de groenheid van industrieterreinen, scholen, buurten of hele steden in beeld. Maar ook van fiets- en wandelroutes. Hoe groen zijn ze, waar liggen de hittestress-tracés? Waar en hoe kan vergroend worden om de leefbaarheid te verbeteren en recreatie te stimuleren? Onze groene hersens draaien op volle toeren als we deze vraagstukken concreet mogen uitwerken!

Meer weten? Neem dan contact op met Dirk Voets.

Picture of Dirk Voets

Specialist Remote sensing & GIS

Telefoon 0882627218

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?