Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
vleermuisonderzoek

Spouwmuizen en vleermuren

Nieuws

Isoleren van spouwmuren? Niet zonder deskundig onderzoek naar vleermuizen! Dat oordeelde de Raad van State onlangs in een zaak tussen een isolatiebedrijf en de Provincie Utrecht.

Eigenlijk is dit geen nieuws. Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn namelijk al jarenlang streng beschermd. En dat vleermuizen graag in spouwmuren vertoeven is ook geen geheim. Maar eens in de zoveel tijd verschijnt er weer een nieuw artikel in de landelijke bladen: ‘Vleermuis grote strop voor renovatieprojecten’. Maar klopt dat wel?

Want, wat is er nu werkelijk nodig om goed met vleermuizen om te gaan? Wanneer doe je het als (isolatie)bedrijf goed? In ieder geval niet, wanneer je eenvoudigweg een cameraatje in de spouwmuur steekt. Althans, niet om daarmee te concluderen dat het vleermuisvrij is. Vleermuizen verstoppen zich in allerlei kiertjes en die zijn vrijwel nooit allemaal goed te inspecteren.

Daarom is een ecologische quickscan en eventueel een nader onderzoek volgens het landelijk vastgestelde Vleermuisprotocol de norm. Deze twee onderzoeken staan aan de basis van zorgvuldig handelen ten aanzien van vleermuizen. De controlerende instantie (provincie of omgevingsdienst) toetst hier ook grondig aan.

Maar is onderzoek volgens het Vleermuisprotocol waterdicht? Nee, het is en blijft een steekproef. Het is nu eenmaal niet haalbaar om een jaarcyclus lang, dag in dag uit een vleermuisdeskundige naar een open stootvoeg te laten turen. Geeft het Vleermuisprotocol dan wel voldoende zekerheid? Daar zijn de deskundigen het met elkaar nog niet helemaal over eens. Maar het is een gestandaardiseerde methode en gebaseerd op ‘best practices’. Die vanuit het oogpunt van verschillende belanghebbenden (inclusief de vleermuis zelf) betrouwbaar genoemd mag worden. Uiteindelijk is vleermuisonderzoek maatwerk en alleen weggelegd voor ecologen die zich er dagelijks mee bezighouden.

In de praktijk zien we dat wanneer een ecologische quickscan en het nader onderzoek tijdig worden ingepland, er voldoende tijd is om passende maatregelen te nemen. Maar wanneer de ecoloog pas op het laatste moment wordt ingevlogen, ontstaan vaak grote problemen. Niet vanwege de onwelwillendheid van de ecoloog, maar vanwege het tijdspad dat hoort bij de verschillende protocollen. Dit geeft vaak planvertraging en kent serieuze financiële risico’s.

Ook projectrisico’s minimaliseren? Neem dan gerust contact op met Jasper Verhaar.

Senior adviseur Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627209

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?