Vissenonderzoek

Vissenonderzoek

Dienst

De aan- of afwezigheid van bepaalde vissoorten zegt veel over de waterkwaliteit en de effectiviteit van bepaalde (inrichtings)maatregelen. Ons onderzoek brengt de samenstelling van de vispopulatie in beeld. Zijn er bijvoorbeeld beschermde, exotische of ongewenste vissoorten aanwezig? Wij geven ook advies over de aanleg van natuur- en visvriendelijke oevers.

Behoefte aan onze vissenexpertise? Neem dan contact op met Jasper Verhaar.

Picture of Jasper Verhaar

Senior adviseur Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627209

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?