vogelonderzoek

Vogelonderzoek

Dienst

De Omgevingswet beschermt alle vogelsoorten die van nature in Europa voorkomen. Deze soorten mogen in principe nooit worden verstoord, gevangen of gedood.

Maar die bescherming vanuit de wet is niet voor alle soorten gelijk. Sommige soorten zijn bijvoorbeeld alleen beschermd tijdens de broedperiode. Van andere soorten zijn soms zelfs vaste voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen jaarrond beschermd.

Moeten bomen gesnoeid of gekapt worden? Worden gebouwen gerenoveerd? Is sprake van ruimtelijke ontwikkelingen? Dan is het belangrijk te weten of vogels projectrisico’s opleveren. En hoe het best gehandeld kan worden om risico’s te minimaliseren.

Ook gebruik maken van onze vogelexpertise? Neem dan contact op met Jasper Verhaar.

Picture of Jasper Verhaar

Senior adviseur Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627209

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?