Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
biodiversiteit

Biodiversiteit

Dienst

De biodiversiteitsbijdrage van bomen is enorm! Tenminste als de compilatie van soorten en leeftijden én hun omgeving aansluit. Welke bijdrage de verschillende boomsoorten leveren, hebben wij direct toepasbaar in beeld. Gebiedsdekkend inzicht in de kansen en risico’s voor biodiversiteit? Onze data-experts en ecologen zetten dit samen in een handomdraai op kaart.

Meetlat Biodiversiteit

De Meetlat Biodiversiteit, ontwikkeld door IPC Groene Ruimte, geeft inzicht in natuurlijke processen en de indicatoren die leiden tot biodiversiteit. De Meetlat legt de voorwaarden vast voor een hoge soortenrijkdom.  Het is geen instrument om een van de 40.000 soorten vast te leggen die in Nederland in stad, land en natuur voorkomen.

Met de Meetlat verzamelen wij objectieve gegevens over de biodiversiteit in een gebied. We geven inzicht in de invloed van beheer en inrichting op de soortenrijkdom. Dat maakt het mogelijk om het beheer en de inrichting bij te sturen als dat nodig is. Wij maken objectieve en begrijpelijke infographics voor burger, bezoeker, de politiek en andere belanghebbenden. En wij formuleren concrete beleidsdoelen voor behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. De Meetlat is erg geschikt voor het monitoren van de ontwikkeling van biodiversiteit in een gebied.

Bijenbomenindex

Het aantal wilde bijensoorten staat erg onder druk. Verschillende soorten worden zelfs met uitsterven bedreigd. In de juiste soortencompilatie dragen bomen sterk bij aan het voedselaanbod voor deze insecten. Met de BomenMonitor en informatie uit gemeentelijke bomendatabases brengen wij in beeld waar ‘bijenbomen’ staan. En waar linten van bijenbomen onderbroken zijn. De vliegafstand van wilde bijen is namelijk beperkt. Daarom is kennis over de bloeitijden en onderlinge afstanden van bijenbomen heel belangrijk.

Hebben we de bijenoases in beeld? Dan brengen we in kaart waar welke boomsoorten geplant moeten worden om de leefomgeving van wilde bijen te versterken.

Meer weten over het in beeld brengen van de biodiversiteit? Neem dan contact op met Fons van Kuik.

Picture of Fons van Kuik

Senior adviseur ecosysteemdiensten

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?