economie

Bomen en economie

Dienst

Bomen hebben grote invloed op de waarde van onroerend goed. Soms zorgen ze voor een waardestijging van wel 16%! Maar hoe breng je dit in beeld? En hoe zorg je ervoor dat de juiste groene compilatie het vestigingsklimaat verbetert? Of recreatie een boost krijgt? Dit zijn vragen waar wij warm voor lopen.

Meer weten? Neem dan contact op met Fons van Kuik.

Picture of Fons van Kuik

Senior adviseur ecosysteemdiensten

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?