BomenMonitor

Dienst

In de BomenMonitor leggen we alle bomen in Noordwest-Europa vast. En ‘tracken en tracen’ we elke boom als een unieke entiteit. De unieke ID die we aan de boom toekennen, houdt de boom zijn hele levensduur. Door de tijd kijken we of de boom groeit en leeft zoals mag worden verwacht. We leggen voor elke boom zeventig attributen vast. Daarmee kunnen we allerlei analyses over het bomenbestand in Nederland, Vlaanderen en Nordrijn-Westfalen uitvoeren. De BomenMonitor is een betrouwbare, solide fundering voor groenregistraties en klimaatbeleid.

Groeiende kennis

Met behulp van twaalf geografische bronnen kijken we voortdurend naar de 200 miljoen bomen.
We kijken of de boom er nog staat en of zijn groei en conditie verlopen zoals verwacht. En met elke extra waarneming neemt de betrouwbaarheid van alle data toe. Sommige bronnen geven ons heel nauwkeurige informatie. Andere bomen geven ons extra attributen voor elke boom. Soms geeft een bron ons de mogelijkheid om van dag tot dag een update te geven, een hoge actualiteit dus. Elke bron brengt ons een ander kwaliteitsaspect. En met al die aspecten samen, weten we alles over alle bomen.

BomenMonitor als grondslag

De boominformatie is beschikbaar als geografisch bestand, als OGC webservice of geaggregeerd naar separate analyseproducten. We kunnen bijvoorbeeld een schaduwkaart maken voor alle ‘groene schaduw’. Of de boomkroonpercentages per CBS-buurt berekenen. Voor al dit soort analyses is de betrouwbare en courante BomenMonitor de basis.

Picture of Dirk Voets

Specialist Remote sensing & GIS

Telefoon 0882627218

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?