• Home
  • Nieuws
  • Samenwerking biodiversiteitsonderzoek stedelijke omgeving Leiden

Samenwerking biodiversiteitsonderzoek stedelijke omgeving Leiden

Nieuws

Wij doen voor het tweede jaar, in samenwerking met de Universiteit Leiden en Naturalis Biodiversity Center Nederland, onderzoek naar de biodiversiteitsbijdrage van verschillende boomsoorten in de stedelijke omgeving. 

In het eerste jaar hebben we een model ontwikkeld waarmee we de nieuwe inzichten kunnen vertalen naar alle boomsoorten. Timo Ouwerkerk en Kamiel Volders (masterstudenten biologie aan de Universiteit Leiden) voeren dit vervolgonderzoek uit onder begeleiding van Fons van Kuik (adviseur ecosysteemdiensten, Cobra) en Marco Roos (onderzoeker stedelijke biodiversiteit, Naturalis). Samen gaan wij op zoek naar de bijdrage die bomen leveren aan de stadnatuur, nu en in de toekomst.  

Waarom? Omdat er tot dusver simpelweg erg weinig over bekend is. Het is daarom moeilijk om te sturen op het verhogen van de biodiversiteit in de stedelijke omgeving. Welke boomsoort kies je en in welk verband van soorten? 

Lees binnenkort meer over de resultaten van dit onderzoek op onze cobra-connect webpagina. 
Meer informatie vind je op: https://www.cobra-connect.nl/biodiversiteitsonderzoek_leiden/

Heb je vragen? Neem dan contact op via biodiversiteitsonderzoek@cobra-groeninzicht.nl

Senior adviseur ecosysteemdiensten

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?