Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
  • Home
  • Nieuws
  • Wordt Phytophthora de beuken aan de Middachterallee fataal?
Bastmonster Middachterallee

Wordt Phytophthora de beuken aan de Middachterallee fataal?

Nieuws

Stambloedingen bij bomen zijn geen onbekend verschijnsel. De oorzaak is een beschadiging van het onderliggende weefsel. Bijvoorbeeld door mechanische schade als gevolg van een aanrijding. Maar het kan ook duiden op de aanwezigheid van een houtboorder, bacterie of schimmel.

Verschillende beuken (Fagus sylvatica) aan de Rhedense Middachterallee hebben stambloedingen. Om de oorzaak te achterhalen, hebben wij deze stambloedingen onderzocht. In monsters die we namen, vonden we de pseudo-schimmel Phytophthora plurivora. Deze Phytophthora wordt verantwoordelijk gehouden voor stambloedingen in beuken.

Het is bekend dat de traditionele manier om Phytophthora te detecteren erg lastig is. Een negatieve uitslag betekent namelijk niet altijd dat er geen Phytophthora aanwezig is. In dit onderzoek testten we ook een zogenoemde Phytophthora-detectiekit. Die geeft binnen een paar minuten aan of er Phytophthora in het monster zit. Monstername en -verwerking moeten bij deze test wel heel secuur gebeuren.  

We kunnen nog niet inschatten hoe ernstig de situatie is. Aan de Middachterallee staan zo’n 1.200 beuken. Meerdere bomen vertonen bloedingen op de stam. Maar het schadebeeld van de stambloedingen is niet altijd hetzelfde.

Daarom voeren we in het najaar van 2021 vervolginspecties uit bij alle beuken. We brengen de bomen in beeld met bloedingen die hoogstwaarschijnlijk door Phytophthora zijn veroorzaakt. We analyseren alle data en bepalen de toekomstverwachting van de bomen. Dat leidt tot een gedegen advies om het voortbestaan van deze mooie laan veilig te stellen. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Fons van Kuik. 

Samenwerking: Cobra Groeninzicht, Gemeente Rheden en NVWA.

Betrokken collega’s: Cor ‘t Lam, Joost Verhagen, Jos Haverkamp en Gerben Houweling.

Senior adviseur ecosysteemdiensten

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?