bomen-en-gezondheid

Bomen en gezondheid

Dienst

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt het keer op keer: bomen hebben een positieve invloed op ons geluksgevoel en onze gezondheid. Sterker nog, recent onderzoek toont aan dat kinderen in een groene omgeving slimmer worden! Wij geven inzicht in hoe je groen slim inzet om de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Fons van Kuik

Senior adviseur ecosysteemdiensten

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?