Boomschadetaxatie

Dienst

Boomschades ontstaan vaak door onzorgvuldig werken. Introduceer zorgvuldige boombescherming daarom al vroeg in het planproces. Dat kan veel schade voorkomen. Wat als er toch schade is ontstaan? Wij taxeren boomschade aan de hand van de methode NVTB. Daarvoor moet de schade zo ernstig zijn, dat aantoonbaar is dat de boom niet meer functioneert, zal afsterven of door de schade een risico vormt voor zijn omgeving.

Picture of Dennis Slotboom

Senior adviseur Bomen, Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627206

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?