Bomeneffectanalyse

Dienst

Een bomeneffectanalyse (BEA) is een krachtig instrument om de effecten van voorgenomen werkzaamheden op te handhaven bomen te bepalen. De BEA maakt inzichtelijk waar welke bomen staan, wat hun kwaliteit en toekomstverwachting is en hoe ze zijn geworteld. De BEA toetst vervolgens wat het effect is van werkzaamheden op de boven- en ondergrondse delen van de boom. Wij werken met twee modellen: de BEA volgens het Handboek Bomen versie 2022 en de BEA volgens de richtlijnen van het CROW.

Picture of Dennis Slotboom

Senior adviseur Bomen, Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627206

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?