Bomen en gezondheid

bomen-en-gezondheid

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt het keer op keer: bomen hebben een positieve invloed op ons geluksgevoel en onze gezondheid. Sterker nog, recent onderzoek toont aan dat kinderen in een groene omgeving slimmer worden! Wij geven inzicht in hoe je groen slim inzet om de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

GeoVisia Online

PuntenWolk LiDAR

GeoVisia. De meeste professionele assetmanagers werken ermee. En het is de favoriet van boombeheerders. Het inrichten van GeoVisia, offline en online, is een vak apart. Slimme paspoorten, gekoppelde databases, sensordata, referentiekaarten… Daar lopen onze data-experts voorop! Verschillende experts in ons team hebben het felbegeerde ‘GeoVisia online’-certificaat. Naast onze groene hersens is dit hét bewijs dat […]

Bomen en economie

economie

Bomen hebben grote invloed op de waarde van onroerend goed. Soms zorgen ze voor een waardestijging van wel 16%! Maar hoe breng je dit in beeld? En hoe zorg je ervoor dat de juiste groene compilatie het vestigingsklimaat verbetert? Of recreatie een boost krijgt? Dit zijn vragen waar wij warm voor lopen. Meer weten? Neem […]

Biodiversiteit

biodiversiteit

De biodiversiteitsbijdrage van bomen is enorm! Tenminste als de compilatie van soorten en leeftijden én hun omgeving aansluit. Welke bijdrage de verschillende boomsoorten leveren, hebben wij direct toepasbaar in beeld. Gebiedsdekkend inzicht in de kansen en risico’s voor biodiversiteit? Onze data-experts en ecologen zetten dit samen in een handomdraai op kaart. Meetlat Biodiversiteit De Meetlat […]

Amfibie-onderzoek

amfibie-onderzoek

Amfibieën, dat zijn salamanders, padden en kikkers, leven zowel in het water als op het land. Alle amfibieën zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Soms worden algemenere soorten op provinciaal niveau vrijgesteld van bescherming. Bijvoorbeeld bastaardkikker en kleine watersalamander. Binnen Nederland zijn dus belangrijke verschillen in de bescherming van deze soorten. Wordt er dus gewerkt […]

3D Digital Twin

Wij hebben een landsdekkende ‘groene’ 3D Digital Twin. Hierin staan alle honderd miljoen bomen en hun kenmerken uit de BomenMonitor. Ook alle gebouwen staan als 3D-object in deze Digital Twin. Onze klimaatstresskaarten, versteningsdichtheidgegevens of bijvoorbeeld de biodiversiteitsindexen brengen in één oogopslag risico’s en kansen in beeld. Door slimme selectiefuncties, zoals het plaatsen of verwijderen van […]