Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Landelijke uitrol infiltratiekaart

Nieuws

Team Remote Sensing heeft deelgenomen aan een SBIR innovatie-opdracht voor het leefbaarder maken van Nederland door middel van Remote Sensing technieken. En… gewonnen!

We hebben een plan ingediend bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voor het maken van onze infiltratiekaart. Daarbij berekenen we per 25 bij 25 centimeter hoeveel water op die plek kan infiltreren in de grond. Deze kaart is nu nog in een testfase en alleen voor verschillende plekjes in Nederland al af.

In de komende maanden gaan we allereerst het proces zo efficiënt mogelijk maken en wat foutjes uit de eerste fase oplossen. En dan kunnen we rekenen, rekenen, rekenen, en de kaart landelijk uitrollen! Naast dat we de kaart landsdekkend maken, willen we kijken of het ook in van Vlaanderen werkt, door daar delen van door te rekenen. Super trots ben ik op mijn team!

Meer weten over de infiltratiekaart? Neem dan contact op met mij.

Specialist Remote sensing & GIS

Telefoon 0882627218

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?