Grote vriendelijke reuzen

Nieuws

In iedere gemeente zijn wel monumentale bomen te vinden. In de ene wat meer dan in de andere. Maar niet al deze bomen zijn eigendom ván de gemeente. Vaak gaat het ook om particuliere bomen. En waar de ene particulier lyrisch is over zijn of haar boom, ziet een andere de boom maar al te graag gaan. Wat kan je als gemeente betekenen voor de instandhouding van deze groene parels? In ’s-Hertogenbosch weten ze dat.

Gebrek aan kennis
Met de jaren neemt de kans op gebreken toe, ook bij monumentale bomen. Voor duurzame en veilige instandhouding van bomen heb je kennis en inzicht nodig. Daaraan ontbreekt het particuliere eigenaren soms. De een ziet een zwam op de stamvoet en schrikt. De ander denkt dat het wel meevalt. Een boomdeskundige weet dat de boom wellicht nog jaren veilig te behouden is. Of slaat alarm. 

Stadsreuzen
Monumentale bomen hebben in de regel een zekere leeftijd en omvang. Zij dragen enorm bij aan een gezond leefklimaat in de stedelijke omgeving. En hoe prachtig zijn ze, die grote vriendelijke reuzen, met al hun biodiversiteit!

Het begint bij weten
Elke particulier een bomencursus aanbieden? Dat gaat misschien wat ver. Maar ziet een gemeente de particuliere monumentale bomen als een aanwinst? Dan zijn er ook andere manieren om eigenaren van gedegen informatie te voorzien en eventuele zorgen weg te nemen. Zo neemt gemeente ’s-Hertogenbosch graag de boomveiligheidscontrole van deze bomen op zich.

Deskundig onderzoek
Gemeente ’s-Hertogenbosch waardeert deze groene parels. Daarom loopt onze collega Bas van Etten er al ruim drie jaar rond om deze bomen te controleren. “Ik vind dit een van mijn leukste projecten”, vertelt Bas. “Het heeft zo veel verschillende facetten. Van boomveiligheidscontrole tot bomeneffectanalyse, van nader onderzoek tot toezichthouden. Bij de Bossche bomen kom ik het allemaal tegen.”

Maatwerk
Elke boom wordt om de drie jaar gecontroleerd. Soms heeft een boom een gebrek en is een maatregel nodig. Soms moet er acuut iets gebeuren en soms is nader onderzoek beter. Elke boomeigenaar ontvangt steeds een rapport over zijn of haar monumentale boom. Daarin staat hoe het met de boom gesteld is en wat de adviezen zijn voor de komende periode. Zo zijn eigenaren goed op de hoogte van de gezondheid van hun boom. En van eventuele maatregelen om die gezondheid, en dus de veiligheid, te bevorderen.

Meer weten?
Wil jij weten hoe wij de zorg rond monumentale bomen wegnemen en de betrokkenheid vergroten? Neem dan snel contact op met Bas van Etten!

Boomtechnisch adviseur

Telefoon 0882627208

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?