Wij zijn genomineerd!

Nieuws

In de categorie ‘beste idee’ maken wij kans op de Gouden Gieter 2023 met onze dynamische infiltratiekaart!

Op deze kaart zien we hoeveel regenwater er kan infiltreren in de bodem of kan worden afgevangen door bomen en planten. Hoe beter de infiltratie, hoe minder kans op wateroverlast bij extreme regenval. Met dit inzicht weten we waar je het beste maatregelen kan nemen.

Tijdens de Nationale Klimaat Expo wordt bekend gemaakt wie de Gouden Gieter 2023 wint. Wij kijken er naar uit!

Specialist Remote sensing & GIS

Telefoon 0882627218

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?