Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Hoe goed infiltreert regenwater in jouw straat?

Nieuws

Ons team Remote Sensing én hun rekencomputers hebben hard gewerkt. Maar de eerste versie van de dynamische infiltratiekaart is een feit! Op deze kaart zien we hoeveel regenwater er kan infiltreren in de bodem of kan worden afgevangen door bomen en planten.

Stukje van de stad Nijmegen
  • hoe donkerder blauw, hoe beter de infiltratie van regenwater in de grond
  • we maken verschil tussen zomer en winter, vooral rondom grasvelden is dat zichtbaar
  • we kunnen inzoomen tot een resolutie van 25 cm – stoeptegelniveau dus

Verhoog de infiltratiewaarde en verlaag daarmee de kans op wateroverlast bij extreme regenval. Met deze kaart weten we nu waar je het beste maatregelen kan nemen…

Meer weten? Neem contact op met Dirk Voets.

Specialist Remote sensing & GIS

Telefoon 0882627218

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?