Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
  • Home
  • Nieuws
  • Data-aanbod ArcGIS uitgebreid dankzij onze samenwerking met Esri Nederland

Data-aanbod ArcGIS uitgebreid dankzij onze samenwerking met Esri Nederland

Nieuws

Het data-aanbod in ArcGIS is dankzij een samenwerking tussen Esri Nederland en Cobra Groeninzicht uitgebreid met de True Ortho en DSM Nederland – 25 cm RGBI.

De 25 cm variant is gebaseerd op de luchtfoto-beelden van de zomervlucht en deze beelden bevatten ook de infrarood-informatie. De 25 cm variant leent zich bij uitstek voor vraagstukken in het groene domein, waaronder het in kaart brengen van groene daken, groen/grijsanalyses en het inzichtelijk maken van gezondheid van vegetatie.

Binnen ArcGIS zorgen we voor verrijking in de beschikbare data rond de groene leefomgeving, onze specialiteit natuurlijk. De samenwerking start met de ontsluiting van de 25 cm infrarood True Ortho-luchtfoto. Meer slimme groene datasets zullen in de toekomst volgen en daar verheugen wij ons op!

Foto: Jurgen ten Siethof (Esri NL) | Joost Verhagen | Joris Bak (Esri NL)

Directeur / Senior adviseur Bomen, Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627222

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?