Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Een nieuwe samenwerking met PlanIT Geo™

Nieuws

Wij zijn een Nederlands adviesbureau, gespecialiseerd in big green data, remote sensing, boommonitoring, boomanalyse en de beoordeling van boomrisico’s. Het Amerikaanse PlanIT Geo™ is marktleider op het gebied van kaartsoftware voor stedelijke bosbouw en adviesdiensten voor groene ruimten.

Cobra en PlanIT Geo delen de passie om beleidsmakers, stedenbouwkundigen, bedrijven en non-profitorganisaties te voorzien van innovatieve gegevens om een toegang tot natuur te creëren, te behouden en te verbeteren. Deze samenwerking is een logische match. Beide bedrijven willen immers het bewustzijn vergroten over de voordelen van bomen en groen in het stedelijk gebied. Bomen en groen zorgen namelijk voor een kwaliteitsverbetering van leven, economie, gezondheid, biodiversiteit, klimaat en meer. Beide bedrijven stellen opdrachtgevers in staat om de voordelen van bomen en groen te ontdekken, te vergroten en eerlijk te verdelen.

“We zijn verheugd dat we met Cobra ons wereldwijde partnernetwerk uit kunnen breiden naar West-Europa. We zijn vergelijkbare bedrijven: innovatief en gepassioneerd door technologie en stadsbomen voor groenere steden. Cobra is koploper in de Benelux. Het is een perfecte match!”

zei Ian Hanou, oprichter en CEO van PlanIT Geo.

 “We erkennen het enorme potentieel van TreePlotter-software, naast de gangbare boombeheersoftware in Nederland en België. Onze landelijke analyses over boombedekking, baten van bomen, beschikbaarheid van groen en (toekomstige) klimaatstress voor bomen passen perfect in het platform van PlanIT Geo. Dit verhoogt de waarde voor alle gebruikers in de Benelux.”

aldus Joost Verhagen, oprichter en CEO van Cobra Groeninzicht.

PlanIT Geo levert sinds 2012 geavanceerde technologie en planningsdiensten voor stadsbosbouw, parkbeheer en boomkwekerij. Wereldwijd gebruiken overheden, non-profitorganisaties, universiteiten en bedrijven de TreePlotter Software Suite. Het PlanIT Geo-team heeft een passie voor bomen en technologie en wordt algemeen beschouwd als een innovator en vertrouwde partner in stedelijke en gemeenschappelijke bosbouwprogramma’s.

Wij zijn een team van deskundigen met groene vingers, groene hersens en een groen hart. Gedreven door passie steken we graag de koppen bij elkaar om inzicht te geven in de dagelijkse dynamische groene leefomgeving, inclusief de invloed op het lokale klimaat en omgekeerd. Wij verbinden en bouwen bruggen tussen groen, grijs, rood en blauw.

Neem voor meer informatie over deze samenwerking contact op met mij (Dirk Voets, Cobra Groeninzicht) via dirk.voets@cobra-groeninzicht.nl.

Specialist Remote sensing & GIS

Telefoon 0882627218

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?