Stuur op vergroening

Nieuws

Het beleid van de gemeente Arnhem is klip en klaar: de komende drie jaar minstens 10% meer groen in de stad. Zomaar willekeurig bomen planten is een manier…

Maar niet dé manier, volgens bestuursadviseur Henk Wentink: “Gemeente Arnhem vindt de 3-30-300-regel van prof. dr. Cecil Konijnendijk een nuttig instrument om te sturen op vergroening. Een instrument dat ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd is. Maar weet je niet hoe de woningen en bedrijven in jouw gemeente scoren op deze regel? Dan weet je ook niet waar je aan de slag moet met vergroenen.”

Data-gedreven samenwerken
Weet je wél hoe de woningen en bedrijven scoren, dan kan je het vergroenen van straten en wijken de juiste prioritering geven. Bovendien kan je met dit inzicht vergroeningsprojecten beoordelen die bewoners en ondernemers aandragen. “In gemeente Arnhem hebben we ook gemerkt dat de scores op de 3-30-300-regel het gesprek op gang brengen over vergroenen in de stad. Niet alleen bij de politiek, maar ook bij bewoners en ondernemers,” vertelt Henk.

Data en kennis ontbreken
Zelf voor elk pand de 3-30-300-regel uitrekenen, kost heel veel tijd. Daarnaast ontbreekt het gemeenten vaak aan de juiste data en zijn slimme algoritmes nodig om de berekeningen te automatiseren.

Oplossing binnen handbereik
Gelukkig zitten wij bij Cobra niet stil en hebben we de score op de 3-30-300-regel nu voor elke gemeente beschikbaar. We leveren een totaalbeeld in pdf van de gehele regel en per afzonderlijk onderdeel. Je weet dan van elk gebouw waaraan het wel én niet voldoet. Daarnaast ontvangt elke gemeente de GIS-dataset, te koppelen aan eigen systemen.

De 3-30-300-regel voor jouw gemeente ontvangen? Voor gemeenten die de regel vóór 5 december bestellen, bieden we een masterclass aan van Cecil Konijnendijk. In deze masterclass gaan we aan de slag met het inzetten van de regel in de dagelijkse praktijk. Naast praktijkvoorbeelden zoomen we ook in op de situatie in jouw gemeente.

Kijk hier voor ons aanbod.

Specialist Remote sensing & GIS

Telefoon 0882627218

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?