Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Speeddaten met studenten

Nieuws

Vrijdag 22 april vond een uitwisseling plaats tussen 3e jaars studenten van PXL (Belgische Hogeschool te Hasselt) en studenten die de minor Bomen en stedelijke omgeving volgen aan de Van Hall Larenstein University of Applied sciences. Deze bachelor studenten volgen de opleiding agro-en biotechnologie, met specialisatie Groenmanagement. Tijdens deze uitwisseling werden er zowel in Nederland als in België een aantal bedrijven bezocht, waaronder ons kantoor in Vianen (NB). 

Er werd die middag volop ge-speeddate. Iedere 10 minuten een nieuwe inspiratie sessie tussen de studenten en onze Experts. 

Dirk Voets vertelde over de 3D wereld en Digital Twins.  
Petra Schoon nam de studenten mee in de leefbaarheid van bomen aan de hand van temperatuur en hittestress.  
Judith van Hees gaf meer inzicht in de 3-30-300 regel.  
Dennis Slotboom liet zien wat Groene Data kan doen om biodiversiteit in beeld te krijgen en  
Jarren Verbeek vertelde meer over hoe we de toekomst van bomen kunnen voorspellen aan de hand van FutureTrees. 

Een zeer geslaagde en inspirerende middag!  

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?