Bodemvochtmonitoring

Project

Cobra Groeninzicht monitort continu en op afstand met behulp van bodemsensoren bodemvocht.

Bodemsensoren kunnen op verschillende manier ingezet worden. Eén van onze actuele bodemvochtmonitoringsprojecten is dat aan de Van Schaeck Mathonsingel in Nijmegen. Deze laan, een karakteristieke plek in de stad, verbindt het Centraal Station met het Keizer Karelplein. De bomen staan op het dak van een ondergrondse parkeerplaats en moeten op een kunstmatige manier bewaterd worden. Cobra Groeninzicht heeft een aantal bodemvochtsensoren geplaatst om te zien of de bomen voldoende water krijgen. Deze sensoren meten de vochtpercentages en sturen de uitkomsten direct door naar onze database. Vervolgens wordt op basis van de gemeten vochtwaardes de sproei-installatie automatisch aangestuurd. Met dit innovatieve systeem zorgen we ervoor dat de bomen altijd de optimale hoeveelheid water tot hun beschikking hebben. 

Een bodemsensor berekent één keer per uur het bodemvochtpercentage op basis van de geleiding, temperatuur en bodemsoort. Via het LoRaWan-netwerk wordt de meting direct naar onze database gestuurd. De sensor meet voortdurend, zodat de locatie op afstand volledig gemonitord kan worden. Dit is bijvoorbeeld handig bij projecten waarbij het verloop van het vochtpercentage nauwkeurig moet worden bijgehouden of wanneer een projectgebied op een afgelegen plek ligt. 

De metingen van de sensoren op de hierboven beschreven Van Schaeck Mathonsingel worden gebruikt om de sproei-installatie automatisch aan te sturen. Droge zones worden langer gesproeid dan nattere zones. Indien de sensoren aangeven dat de bodem op sommige plekken te vochtig is, wordt daar korter of tijdelijk helemaal geen water gegeven. Zo heeft elke boom op elk moment voldoende water tot zijn beschikking, maar nooit te veel of te weinig.  

Een andere toepassing van bodemvochtsensoren zetten we in bij een project aan het Raadhuishof in het centrum van Nijmegen. De boombeheerders van twee monumentale kastanjes wilden weten of zij deze bomen, die omsloten zijn door winkels, voldoende water geven. Op basis van de gemeten vochtwaardes kunnen wij exact voor hen in kaart brengen wanneer er water is gegeven en of daarmee aan de behoefte van beide bomen is voldaan of dat ze extra water nodig hebben. 

Dit zijn twee concrete voorbeelden van wat wij met bodemvochtsensoren doen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van bodemvochtsensoren? Neem dan contact met me op via onderstaande gegevens.

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?