Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
versteende tuin

Verstening van tuinen

Project

Cobra Groeninzicht brengt de verstening van tuinen in beeld. 

In het nieuws horen en lezen we steeds vaker dat steeds meer groen uit de achtertuinen verdwijnt om plaats te maken voor tegels. Deze verstening vormt een gevaar voor het leefklimaat voor mens en dier. Een tuin vol planten en bomen heeft namelijk veel voordelen: die helpt wateroverlast tegen te gaan, het hitte-eilandeffect te verminderen en draagt bij aan een hogere biodiversiteit. Maar liefst 40 procent van de ruimte in het stedelijk gebied is in handen van particulieren. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de verstening van tuinen.

Een van de grote voordelen om alle versteende tuinen op kaart te hebben, is dat het visueel en in concrete cijfers inzichtelijk maakt wat de status is van de hoeveelheid verharding of groen in tuinen. Dit biedt mogelijkheden voor communicatie in zowel kaartvorm als in statistieken. Als duidelijk wordt dat het oppervlak van de tuinen net zo groot is als de openbare ruimte in een buurt, laat dit zien dat tuinen een significante bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de afvoer naar het riool. Ze helpt Cobra Groeninzicht mee aan de maatschappelijke bewustwording van het belang van groene tuinen.

Er zijn luchtfoto’s beschikbaar waarmee van iedere tuin individueel bepaald kan worden waar vegetatie is en waar niet. Door de hoge resolutie van deze luchtfoto’s kan zelfs gedetailleerd in kaart worden gebracht wat de oppervlaktevegetatie is in iedere tuin. Om sneller overzicht te krijgen voor een grote schaal is het mogelijk informatie samen te voegen op straat-, buurt- of wijkniveau. Maar vanuit het perspectief van een GIS (geografisch informatiesysteem) waren er voor ons een aantal uitdagingen om de verstening te berekenen. Ten eerste was er geen landelijke kaart met tuinen beschikbaar: die hebben we zelf gemaakt. Ten tweede zijn er zo’n 6,6 miljoen tuinen in Nederland. Dit zijn te veel tuinen om de verstening per tuin in een keer te kunnen berekenen. Het is ons gelukt de berekening te automatiseren. Die moest namelijk opgedeeld worden in kleinere stukken om zo op een efficiënte manier de verstening van de tuinen van heel Nederland door te kunnen rekenen. De jaren 2016, 2017 en 2018 zijn inmiddels klaar. Zodra we de data uit 2019 hebben, hebben we ook dat jaar doorrekenen.

Door met exacte cijfers te werken kan een streefgetal ingesteld worden. Zo kan een nulmeting in een bepaald jaar de aanzet geven tot een nieuw beleid. De meting kan hierna jaarlijks herhaald worden en dit maakt het monitoren door de tijd heen mogelijk. Dit biedt ook handvatten om bijvoorbeeld de effectiviteit van een Operatie Steenbreek-campagne te toetsen.

Meer weten over versteende tuinen? Neem dan contact met mij op via onderstaande gegevens.

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?