Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Digitale Steenbreek Atlas vernieuwd en uitgebreid

Nieuws

De digitale Steenbreek Atlas die vorig jaar werd gelanceerd, heeft een nieuwe, uitgebreide versie met actuele data. Er is nu een gratis basisatlas die is te raadplegen door alle organisaties die zijn aangesloten bij Stichting Steenbreek. Losse modules geven meer en uitgebreidere informatie die per thema wordt gepresenteerd.

De Atlas bestaat uit een interactief online dashboard over de mate van verstening van tuinen en de openbare ruimte. Daarnaast geeft de Atlas informatie over bijvoorbeeld gezondheid in de vorm van de 3+30+300-regel en de mate van boomkroonbedekking. De Atlas is door ons ontwikkeld. Veel gemeenten die aangesloten zijn bij Stichting Steenbreek maken inmiddels gebruik van de Atlas en krijgen hiermee inzicht in de ernst en omvang van de problemen op het gebied van verstening.

Verdiepings-Steenbreek Atlas
Naast de basis-Atlas, die tot op wijkniveau de informatie presenteert, zijn verschillende (betaalde) modules beschikbaar. Zo is er de Verdiepings-Atlas, die zoomt door naar buurt-, straat- en perceel niveau. Op straatniveau wordt de mate van verstening publiek/privaat getoond en op perceel niveau de resultaten van de 3+30+300-regel. Een interessante module is ‘Van omgevingsvisie naar concrete opgave’. Na een grondige analyse van de Omgevingsvisie en aanwezige beleidsstukken, wordt in deze module per buurt bijvoorbeeld aangegeven hoeveel bomen er geplant moeten worden, hoeveel ontsteend er moet worden en hoeveel parken er aangelegd moeten worden.

Op donderdag 6 juli organiseert Stichting Steenbreek een Webinar waarin de mogelijkheden die de Steenbreek Atlas worden uitgelegd. Klik hier om je aan te melden.

Directeur / Senior adviseur Bomen, Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627222

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?