Meer inzicht in waarde van bomen

Nieuws

Bomen hebben veel positieve effecten op onze woon- en leefomgeving. Ze zorgen bijvoorbeeld voor verkoeling, zuiveren de lucht en vergroten de biodiversiteit. Maar hoe groot zijn deze boombaten nu werkelijk? Om dit inzichtelijk te maken is de BomenMonitor in Pientere Tuinen opgenomen.

Deelnemers van Pientere Tuinen krijgen daarmee toegang tot de rijke database van de BomenMonitor en krijgen inzicht in de baten van de bomen in hun tuin.

“Bij Pientere Tuinen hebben deelnemers een sensor in hun tuin die de temperatuur en bodemvochtigheid meet. Deze gegevens worden zichtbaar gemaakt in een persoonlijk dashboard van de tuinbezitter. Eén van de doelen is om meer inzicht te krijgen in hittestress, verdroging en wateroverlast. Om de interpretatie van de gegevens te verbeteren, is het erg nuttig om te weten of er bomen in de omgeving van de sensor staan. Via de BomenMonitor maken wij dat nu inzichtelijk”, vertelt Arjen Hof, mede-initiatiefnemer van het project.

“De BomenMonitor heeft alle honderd miljoen bomen van Nederland, in de publieke en private ruimte, in kaart gebracht op basis van luchtfoto’s, laserscandata en satellietbeelden”, legt Joost Verhagen, directeur van Cobra Groeninzicht, de ontwikkelaar van de BomenMonitor, uit. “Speciaal voor het project Pientere Tuinen zorgen wij samen met WeCity dat de baten van een boom inzichtelijk worden gemaakt voor de tuineigenaar. Deze baten zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de boomsoort, boomgrootte en standplaats. Dit is dus voor iedere boom verschillend. Deze gegevens zijn nog niet voor elke boom bekend. Om de BomenMonitor te verrijken met deze data is de hulp van de tuinbezitters van Pientere Tuinen een geweldige aanvulling”.

Door deze samenwerking worden de meetresultaten van Pientere Tuinen eveneens verbeterd. “Tuinbezitters kunnen via hun persoonlijke dashboard van Pientere Tuinen ontbrekende gegevens van een boom aanvullen”, geeft Verhagen aan. “En ze kunnen bijvoorbeeld ook een nieuwe boom, die nog niet in de BomenMonitor staat, toevoegen. Hierdoor krijgen wij een nog completer beeld van het Nederlandse bomenbestand. En dat is belangrijk om te bepalen hoe klimaat- en toekomstbestendig ons bomenbestand is.”

“Wij kunnen op die manier onze meetgegevens beter interpreteren, onze tuinbezitters beter van informatie en tips voorzien om hun tuin te vergroenen én inzicht geven in het effect van een boom op hun leefomgeving. Een mooie toevoeging om ons doel om 10% meer groene tuinen in Nederland te realiseren, te behalen”, aldus Arjen Hof.

Deelnemers aan Pientere Tuinen zien de bomen rondom hun sensor, kunnen helpen om informatie toe te voegen en krijgen inzicht in de baten van bomen.


Pientere Tuinen is een samenwerkingsverband van: Future City Foundation, WeCity, Stichting Steenbreek, NL Greenlabel, RIVM National Institute for Public Health and the Environment, Provincie Utrecht, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, Sensoterra en Cobra Groeninzicht.

Het doel van Pientere Tuinen is om tuinbezitters te motiveren hun tuin te vergroenen. Dat doen we door data, onderzoek en advies te combineren. Wil je als organisatie ook meedoen en samen met jouw inwoners of medewerkers een positieve bijdrage leveren aan een groenere en gezondere leefomgeving?

Kijk dan op www.pienteretuinen.nl.

Operationeel Directeur

Telefoon 0882627212

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?