Hoe versteend is jouw tuin?

Nieuws

…en: hoe versteend zijn de tuinen in jouw straat, buurt of wijk? Deze vragen zijn interessant voor iedereen die met de transitie naar een klimaatbestendige leefomgeving bezig is. Waar verstening is, is geen groen. Terwijl groen een positief effect heeft op ons brein, op onze gezondheid. En verstening vergroot hitte, laat weinig regenwater infiltreren en heeft een negatieve werking op de biodiversiteit. Hoe groter de verstening hoe groter de kans dat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk komt te staan.

Stichting Steenbreek
Stichting Steenbreek is een organisatie die zich actief inzet om de verstening van Nederland tegen te gaan. Met de mensen uit de buurt aan de ene kant en de overheid aan de andere kant. Ze verbinden en zijn daarin heel waardevol voor de vergroening van de stad.

Nadat we begonnen waren met het jaarlijks in beeld brengen van de tuinen hebben we in Steenbreek een ontzettend leuke partner gevonden die onze Big Green Data direct in praktijk brengt. Via Steenbreek maken gemeenten kennis met onze data en kunnen meteen de mouwen opstropen en aan de slag met ontstenen.

20-jarig jubileum
Dit jaar willen we iets extra’s doen ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Cobra Groeninzicht. We hebben per gemeente een analyse gemaakt van de meest versteende buurt. De resultaten presenteren we in een online Kaartviewer met de verstening per tuin, buurt en wijk. En met statistieken over de m2 water, groen, verstening en bebouwing in die selecties. De bijbehorende infographics liggen nu klaar bij Steenbreek om aan gemeenten uitgedeeld te worden.

Wij ondersteunen bij het ontwerpen van maatregelen en ruimtelijke ingrepen die de vergroening faciliteren. Onze kennis over groen en ecologie zetten we in om de geschiktheid voor groen in beeld te brengen. Welke soorten daar kunnen groeien en welke functies het groen zou kunnen vervullen. Hoe meer functies we kunnen stapelen, des te effectiever is de ingreep. Denk hierbij onder andere aan regionale ecologische verbindingen, nabijheid van koele plekken in de stad, waterinfiltratie, biodiversiteit, eenzaamheid en gezondheid.

Specialist GIS & GEO informatie

Telefoon 0882627233

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?