• Author: Judith van Hees

Judith van Hees

Specialist GIS & GEO informatie
Over Judith van Hees

In mijn werk ontwikkel ik producten die de (groene) informatie leveren om regie te voeren op de randvoorwaarden voor een gezonde leefomgeving. Bij Cobra werk ik bij voorkeur aan landsdekkende analyses, zoals de mate waarin groen aanwezig is in tuinen, straten en landelijk gebied. Ik werk graag op het regionale schaalniveau, omdat daar een bepaalde samenhang zichtbaar is tussen landschap, economie en verstedelijking. Die samenhang geeft de randvoorwaarden waarbinnen lokale identiteiten kunnen ontstaan. Groen is mijn rode draad; ik onderhoud een voedselbostuin, eet plantaardig en maak bewuste keuzes in mijn consumpties.

Favoriete boom

Mijn favoriete boom is een notenboom. Noten zijn ontzettend veelzijdig, als voedselbron, als houtproductie, de schillen kunnen vaak nog verwerkt worden en de bomen zijn mooi en geven schaduw. Als je een noot wilt, zou ik de walnoot nemen. Alleen niet de nigra.

Schakel mij in voor:
  • GIS specialist
  • GEO specialist
  • Python
  • Remote sensing
  • Duurzaamheid
Mijn achtergrond
Mijn expertise in beeld

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?