Veteranenboom onder de loep

Nieuws

Een holle boom, is dat erg? En wat nu als dat een hele grote boom, met een hele grote holte is? Of als het een heuse ‘veteranenboom’ is?

Groene parel of veiligheidsrisico?
Met zijn stamomtrek van ruim 6 m op borsthoogte mag je de imposante eik aan de Roggeweg in Rheden met recht een veteranenboom noemen. De boom heeft ondertussen een grote holte in de stam. Regelmatig laten zich vruchtlichamen van houtparasitaire zwammen zien en er is flink wat dood hout in de kroon te vinden. Dat maakt de boom een lust voor het oog en ecologisch gezien een groene parel. Maar al die gebreken brengen ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Want hoe groot is die holte precies en tot waar rijkt de rotting? En wat is de kans dat de boom bezwijkt?

De boomexpert kijkt
Onze boomexperts gaan op zoek naar de antwoorden. Ze ‘scannen’ de boom met hun technisch oog. Hoe groot zijn de blaadjes? Waar bevindt zich het dode hout? Waar wijken schorspatronen af? Ze kloppen op de stam en prikken in de grond en in de stam. Is de toestand helder? Dan bepalen ze waar en met welke apparatuur nader onderzoek nodig is.

Bevestiging van de eerste indruk
In dit geval kozen onze boomexpert voor de PiCUS-geluidstomograaf en TreeTronic-apparatuur. Daarmee hebben zij de exacte omvang van de holte en rotting in beeld gebracht. Zij hebben de PiCUS-beelden gevalideerd met de resistograaf, een soort weerstandsboor. De onderzoeksresultaten bevestigen het beeld dat de onderzoekers al hadden. De restwand is nog dik en sterk genoeg om de boom te kunnen handhaven. Wel zijn maatregelen nodig voor de duurzame en veilige instandhouding van deze karakteristieke eik.

Van grote waarde
Zulke groene parels leveren de meeste ecosysteemdiensten. Er moet dan ook alles aan gedaan worden om deze ‘veteranen’ veilig en duurzaam te handhaven. Daarvoor is groen inzicht nodig én kennis over boommechanica, klimaat en voorzieningen om bomen een duurzame toekomst te bieden. Dat inzicht en die kennis, die vind je bij ons!

Meer weten? Neem contact op met Jos via jos.haverkamp@cobra-groeninzicht.nl.

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?