Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
Hitte stress

Sensing Urban Nature

Nieuws

Maak kennis met Sensing Urban Nature. Afgelopen jaar hebben wij flink gesleuteld aan ons gloednieuwe concept Sensing Urban Nature. Met dit platform maken wij de openbare ruimte meetbaar, op ieder moment van de dag, iedere dag van het jaar. Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte en Geobuzz heeft u hiermee al volop kennis kunnen maken.

De kracht van Sensing Urban Nature zit in de combinatie van verschillende databronnen en de overzichtelijke presentatie en communicatie. Worden de grenswaarden van sensoren of satellietdata overschreden? Dan brengt het systeem u als betrokkene automatisch op de hoogte via een sms, e-mail of tweet.

Live meekijken
Waar we inmiddels jarenlange ervaring mee hebben opgebouwd is bodemvochtmonitoring bij bomen. Met behulp van sensoren volgen wij live het verloop van het beschikbare vocht in de bodem. Dit is vooral interessant voor bomen die een verhoogd risico lopen, zoals monumentale bomen bij rioleringswerkzaamheden of waardevolle jonge aanplant. Dreigen de bomen te verdrogen? Dan komt er vanzelf een seintje bij u binnen.

Extreme hitte in de stad is een groeiend probleem. Vooral oudere mensen hebben hier snel last van. Maar waar liggen nu precies de probleemgebieden? Wij monitoren wij met behulp van satellietdata de oppervlaktetemperatuur. De data vormen wij om tot een overzichtelijke kaart met daarop alle hitte-eilanden van de stad of gemeente.

En verder…
Wij beschikken over ruim 120 verschillende typen sensoren en vele bronnen voor satellietdata. Zo houden wij de buitenruimte nauwlettend in de gaten. Denk hierbij aan sensoren voor bezoekerstellingen, luchtvervuiling, waterkwaliteit en nog veel meer.

Demo aanvragen?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u een demo? Neem dan contact op met Tim Jak via  tim.jak@cobra-groeninzicht.nl.

Specialist GIS & GEO informatie

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?