Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Onze steden hebben een probleem!

Nieuws

Het klimaat verandert, het wordt warmer, droger, natter en vooral extremer. In de heter wordende zomers kunnen we steeds meer piekbuien verwachten. Een recept voor wateroverlast dus!

Om die het hoofd te bieden, moeten we ons watersysteem anders inrichten. Daarvoor moeten we eerst weten hoe het water op dit moment doordringt in de bodem, ook wel infiltreren genoemd. Dat kunnen we in beeld brengen met een infiltratiekaart. Zo’n kaart op hoog detailniveau bestaat nog niet. En wij gaan deze infiltratiekaart – op stoeptegelniveau – ontwikkelen met behulp van artificiële intelligentie. Met dit idee hebben we onlangs een SBIR-traject gewonnen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat is een soort subsidieregeling om innovatie in het bedrijfsleven mogelijk te maken.

De afgelopen tijd boog een academisch panel zich over de uitwerking van ons plan. Met de feedback van deze slimme en kundige mensen hebben we weer een stap gezet in het traject. Met grote dank aan de inzet van het academisch panel: Kevin Raaphorst, Maarten Hogeweij, Hans van der Kwast, Perry Peeters en Kaat Vanhegen.

De volgende fase is dat we de kaart daadwerkelijk gaan maken. We hebben drie pilotgebieden in de Gemeente Rheden, Gemeente Nijmegen en Gemeente Eindhoven gekozen. Wordt vervolgd dus!

Specialist Remote sensing & GIS

Telefoon 0882627218

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?