Samen van grijs naar groen

Nieuws

Veel gemeenten maken werk van klimaatadaptatie. Ons klimaat kent immers steeds meer extremen, die ook lokaal goed voelbaar zijn. Wist je dat versteende tuinen onderdeel zijn van het probleem én van de oplossing? Samen met Stichting Steenbreek werkt gemeente Hardenberg aan concrete vergroeningsplannen voor een gezonde, vitale toekomst. En ook wij dragen daaraan ons ‘steentje’ bij.

Pieken en dalen
Veel tuinen zijn flink versteend. Groen maakt er plaats voor rustieke klinkers of chique tegels. Onderhoudsvriendelijk? Misschien. Maar al die stenen houden ook ontzettend veel warmte vast op hete dagen. En als het hard regent, kan het water de grond niet in en stroomt af naar het riool, dat daar niet op berekend is. En al die verharding draagt niet echt positief bij aan biodiversiteit.

Geen toekomst zonder inzicht
“Oververhitting en overstromingen – geen scenario’s waar je blij van wordt! Toch is dat waar veel gemeenten mee te maken hebben. Zo ook Hardenberg”, vertelt collega Tim Jak. “Maar zonder inzicht kan je niet werken aan een gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving. Stichting Steenbreek heeft met de Steenbreek Atlas dat inzicht en helpt Hardenberg groene stappen te zetten naar een klimaatrobuuste toekomst.”

Stel je eens voor
Eén groen tuintje lijkt een druppel op een gloeiende plaat. Maar al die groene tuinen samen; een oase! Groen brengt niet alleen verkoeling op hete dagen, het zorgt ook voor waterafvang tijdens piekbuien. En de bodem waarin al dat groen groeit, kan enorm veel water bufferen én gebruiken. Bovendien bevordert groen gezondheid en welbevinden van mens en dier.

Bekende pijnpunten
Tim begrijpt het wel. “Natuurlijk mag iedereen zijn of haar tuin naar eigen wens inrichten. Maar soms ontbreekt het mensen aan tijd, geld of kennis om een groene keus te maken. Dan is de keus voor steen snel gemaakt. Gemeentelijke groenbeheerders en beleidsmakers kennen deze pijnpunten en willen ze wegnemen. Maar waar begin je?”

Samen van grijs naar groen
“Stichting Steenbreek gebruikt data die wij voor dit doel genereren en ontsluiten”, aldus Tim. “Zo toont de Steenbreek Atlas wat de probleemgebieden zijn. Het online dashboard laat ook de relatie zien tussen de verstening en de 3+30+300-regel van dr. Cecil Konijnendijk.

Gemeente Hardenberg gaat nog een stap verder en heeft als extra optie voor de atlas ‘Hoe groen is mijn gemeente?’ gekozen. Zo kan Hardenberg gerichte en concrete vergroeningsplannen maken, met en voor bewoners. Sommige gemeenten stellen heel concreet geld beschikbaar. Of er zijn derden die bomen schenken. Er zijn ook gemeenten waar buurtbewoners elkaar helpen om versteende tuinen op de schop te nemen. Groen verbindt!”

We staan voor je klaar
Benieuwd hoe versteend jouw gemeente is? En met welke Steenbreek Atlas jouw gemeente kan vergroenen? Neem dan contact op met Stichting Steenbreek óf Tim Jak

Specialist GIS & GEO informatie

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?