• Home
  • Nieuws
  • Méline detecteert bomen in de Franse LiDAR data tijdens stage

Méline detecteert bomen in de Franse LiDAR data tijdens stage

Nieuws

De afgelopen twee maanden heeft stagiair Méline Reuche onze Remote Sensing-specialist Dirk Voets ondersteund. Méline studeert aan de Parijse Hogeschool École Nationale des Sciences Géographiques. Nu haar stage ten einde is, deelt Méline graag haar ervaringen!

Waaraan heb je gewerkt tijdens je stage?
Méline: “Ik heb gewerkt aan LiDAR data. Mijn belangrijkste doel was om de bomen te detecteren in de Franse LiDAR data. Ik kan nu de stam van de boom detecteren, dus het werkt! We hebben niet alle data uit Frankrijk, dus ik heb de beschikbare data gebruikt voor een stad in de buurt van Parijs.”

Hoe heb je je stage ervaren bij Cobra?
“Het Remote Sensing team is super fijn. Ik heb veel van iedereen geleerd. Het was de eerste keer dat ik echt met LiDAR data heb gewerkt. Op school heb ik alleen de theorie gekregen en nu mocht ik die uitvoeren. Ik vond mijn project heel leuk om te doen. En het hele team was erg behulpzaam.”

‘Cobra kampeert’, op een avond in juli, vond ik heel leuk. Iedereen was gezellig bij elkaar. Spelletjes spelen en lekkere burgers eten. Mijn Engels heb ik zoals gehoopt een beetje verbeterd. Maar wat ik écht heb verbeterd, zijn mijn pool-skills, haha! Dat heb ik veel gespeeld tijdens de pauzes. Ik hoop dat ik nu op mijn school kan winnen, want daar hebben we ook een pooltafel.”

Wat is je volgende stap?
“Eerst heb ik nog een paar weken vakantie. Dan begin ik aan mijn laatste jaar. De eerste zes maanden ga ik om en om twee weken naar school en twee weken werken. En de laatste zes maanden werk ik volledig bij ESRI France. Na mijn studie ga ik aan het werk. Niet in Nederland, maar in Frankrijk. Ik zal mijn medestudenten absoluut aanraden om bij Cobra stage te lopen. Als ze veel willen leren over Remote Sensing, zijn ze bij Cobra aan het juiste adres!”

Wij bedanken Méline voor haar inzet en wensen haar ontzettend veel succes met het afronden van haar studie! 


*English*
During the past two months, intern Méline Reuche has supported our Remote Sensing specialist Dirk Voets. Méline is a student at the Parisian École Nationale des Sciences Géographiques. Now, at the end of her internship, Méline likes to share her experiences!

What did you work on during your internship?
Méline: “I worked with LiDAR data. The main goal was to detect the trees in the French LiDAR data. I am now able to detect the stem of a tree. So it works! We don’t have all the data from France, so I used data from a city near Paris.”

How did you experience your time at Cobra?
“The Remote Sensing team is super nice. I learned a lot from everyone. It was the first time I really worked with LiDAR data. At school I was only taught the theory and now I was able to practically use it. I really liked my project. And the whole team was happy to help.”

I also really liked ‘Cobra goes camping’ on an evening in July. Everyone together, playing games and eating tasty burgers. And, as I hoped, my English has improved a bit. But what really improved, are my pool skills, haha! I played that a lot during the breaks. I hope I can win at my school now, because we have a pool table there as well.”

What’s next?
“First a few weeks of holiday. Then I will start my final year. The first six months I alternate between school for two weeks and work for two weeks. The last six months I will spend full time working at ESRI France. After graduation, I will start working. Not in the Netherlands, but in France. I will absolutely recommend an internship with Cobra to my fellow students. If they want to learn about Remote Sensing, Cobra is the place to be!”

We would like to thank Méline and wish her success in completing her studies!

Communicatieadviseur & Community manager

Telefoon 0882627221

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?