• Home
  • Nieuws
  • Hét congres over de invloed van bomen op een gezonde leefomgeving

Hét congres over de invloed van bomen op een gezonde leefomgeving

Nieuws

We werken graag aan impactvolle initiatieven. Zo hebben we samen met IDVerde, Terra-Nostra en Pius Floris het platform i-Tree Nederland opgericht. Op vrijdag 13 mei staat de derde editie van de Europese i-Tree Conferentie op het programma. Dit is hét congres over de waarde van bomen en stadsbossen voor gezonde dorpen en steden.

Met dit congres belichten we diverse invalshoeken: van boombeleid tot publieke bewustwording en van onderzoek tot praktijk. Het toepassen van i-Tree, waarmee de ecosysteemdiensten van bomen worden gekwantificeerd, staat daarin centraal. Deze software kwantificeert de ecosysteemdiensten die bomen leveren aan hun omgeving.

Het gaat onder meer om de hoeveelheid gefilterde fijnstof, uit de lucht onttrokken CO2, zuurstofproductie, opslag van koolstof en opvang van regenwater. Die diensten dragen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, verlagen van de omgevingstemperatuur en verminderen van wateroverlast. Tezamen bevorderen die aspecten de gezondheid (geestelijk en lichamelijk) en het welbevinden van inwoners van steden.

Inspireren en netwerken

De i-Tree Conferentie is bedoeld om mensen te inspireren. Kennis van i-Tree-software is niet noodzakelijk om de conferentie bij te wonen. Het congres kan juist een mooi startpunt zijn om i-Tree te leren kennen. De conferentie is Engelstalig en biedt een mooie gelegenheid om gelijkgestemden (collega’s die werken aan duurzame, groene steden) uit heel Europa te ontmoeten.

Pakhuis de Zwijger

De Europese i-Tree Conferentie vindt plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Een van de sprekers is dr. Cecil Konijnendijk van den Bosch, oprichter van het Nature Based Solutions Institute. Hij geeft uitleg over de ‘3-30-300 regel’ en de functie ervan bijhet bouwen van gezonde steden. Verder gaat Josh Behounek, Business Development Manager bij de Davey Resource Group, dieper in op de meest gebruikte i-Tree-tools en enkele spannende, nieuwe ontwikkelingen.

Andere sprekers laten zien hoe i-Tree wordt gebruikt om gezonde stadsbossen in hun thuisland te promoten of hoe via i-Tree een duurzaam boombeleid kan worden opgezet. Zo komt betrokkenheid van burgers bij boomprojecten in Madrid aan de orde en laat de gemeente Torbay (UK) het effect zien van tien jaar i-Tree in haar boombeleid. Uiteraard komen ook de laatste ontwikkelingen in Nederland (het project i-Tree 2.0) aan bod.

Combinatie met Floriade Almere

De i-Tree Conferentie is onderdeel van de ‘Week van de Boom’, die van 9 t/m 14 mei plaatsvindt in Amsterdam en Almere. Tijdens die week vinden bijvoorbeeld ook de Boominfodagen plaats. Op de afsluitende zaterdag (14 mei) kunnen deelnemers een bezoek brengen aan de Floriade Expo 2022 in Almere. Die heeft als thema ‘Growing Green Cities’, waarbij veel aandacht is besteed aan een uniek assortiment klimaatbestendige bomen.

Studiepunten voor certificering ETW/ETT

Deelname aan de i-Tree Conferentie levert deelnemers studiepunten op voor behoud van hun certificering als European Tree Worker (ETW) en/of European Tree Technician (ETT). Toegangskaarten zijn te verkrijgen via de website.

Directeur / Senior adviseur Bomen, Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627222

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?