Groenblauwe dooradering

Nieuws


10% GBDA in 2050
Groenblauwe dooradering, ofwel GBDA. Het netwerk van natuurlijke elementen in het agrarisch landschap. In 2030 moet minstens 5% van het landelijk gebied groenblauw dooraderd zijn en in 2050 minstens 10%, zo staat in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Een taak voor provincies om een klinkend samenspel van elementen te realiseren, binnen de geldende ecologische en economische kaders.

Inzicht voor uitzicht
De natuur en de lucht- en waterkwaliteit staan onder druk. Provincies zijn zich daarvan bewust en willen aan de slag voor een toekomstbestendig (platte)land. Maar hoe pak je zo’n grote opgave aan, 10% groenblauwe dooradering in 2050? Als je niet weet waar je nu staat? Verandering begint met inzicht; een gedegen analyse van de huidige situatie en een gericht aanvalsplan voor de toekomst. 

Groen + blauw = goud
Een groenblauwe toekomst is een gouden toekomst. Een buitengebied in balans, met ruimte voor vrije natuur én agrarisch gebruik; klimaatrobuust en biodivers. Daar is immers iedereen en alles bij gebaat.

Snippers
Zonder inzicht in blauw en groen is het voor provincies onmogelijk het grote doel van 2050 te behalen. Versnipperde informatie leidt tot een versnipperd landschap, vol tegenstrijdige belangen. Belangen die opzichzelfstaand met de beste bedoelingen worden nagestreefd, maar samen geen toekomstbestendig totaalbeeld vormen.

Gericht aanvalsplan
Kent een provincie het percentage GBDA in haar landelijk gebied? Dan weet ze waar werk aan de winkel is. Waar meer groen in het aanvalsplan? Waar meer blauw? Waar meer verbinding? En gaat het nu al richting die 10%, wat voor sommige gebieden heel aannemelijk is? Dan is kern van het gebiedsgerichte aanvalsplan wellicht niet de aanleg van een nieuwe GBDA, maar de kwaliteitsverbetering van de bestaande.

Op naar 2050!
In 2023 hebben wij de GBDA van de hele provincie Noord-Brabant geanalyseerd. Een opdracht die ons op het lijf geschreven is! Door het koppelen van open source data aan onze eigen BomenMonitor en de Biodiversiteitsindex heeft de provincie nu een uitgangspunt waarmee ze vooruit kan.

Ben jij ook bezig met de groenblauwe dooradering en wil je weten hoe jouw provincie of gemeente ervoor staat? We hebben niet alleen een volledige analyse voor je, maar ook een heldere infographic per gemeente. Kosteloos te downloaden! Klik dan hier.

Senior adviseur GIS & GEO informatie

Telefoon 0882627219

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?