• Author: Evert Nap

Evert Nap

Specialist GIS & GEO informatie
Over Evert Nap
Schakel mij in voor:
  • Stereo Fotogrammetrie
  • ArcGIS
Mijn achtergrond
GIS Specialist
Mijn expertise in beeld

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?