Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Het onderzoek van Timo en Kamiel vordert

Nieuws

Stagiairs Timo Ouwerkerk en Kamiel Volders doen onderzoek naar de bijdrage die bomen leveren aan de stadnatuur, nu en in de toekomst. Hun onderzoek is inmiddels een paar maanden op weg en zij willen graag vertellen hoe het gaat en wat ze tot nu toe hebben ontdekt.

Op de fiets door Leiden

Met een kar vol spullen achter de fiets rijden wij door heel Leiden om bij verschillende bomen insectenvallen te plaatsen. Bekers met zout water om kruipende insecten te vangen en plakstrips hoog op de stam voor insecten in en rond de boomkroon. Na twee dagen halen we de vallen weer op en gaan we naar het lab om te kijken wat we gevangen hebben.

Betrokkenheid

Tijdens het plaatsen en ophalen van de vallen worden we regelmatig aangesproken door geïnteresseerden. Het is fijn te zien dat er zo veel betrokkenheid is. En dat mensen erg begaan zijn met de biodiversiteit in hun omgeving.

Tussenstand

Wij zijn nog druk bezig met een tweede ronde vallen plaatsen. Maar uit de eerste ronde hebben we al wat voorlopige resultaten. Deze resultaten zeggen natuurlijk nog niet alles, we zijn immers nog bezig. Het leek ons toch aardig om alvast wat inzicht te geven in wat wij zien.

Verstening is de grootste boosdoener

Van alle variabelen waar wij naar kijken, blijkt de verstening in de omgeving van de boom de grootste invloed te hebben op de biodiversiteit. Er zijn een paar voorzichtige trends. Zo lijkt de plataan iets minder verschillende soorten aan te trekken, maar daar kunnen we nog niet helemaal zeker van zijn. Verder zien we dat het aantal insectensoorten afneemt naarmate de versteningsgraad binnen een straal van 20 m hoger is.

We fietsen verder

Wij zijn zeer benieuwd naar de uiteindelijke resultaten. Natuurlijk delen wij die ook met je als het zover is. Hartelijk bedankt voor je interesse.

Timo Ouwerkerk (masterstudent Biologie, Rijksuniversiteit Leiden)

Kamiel Volders (masterstudent Evolutionary Biology, Rijksuniversiteit Leiden)

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?