Dienst_Ecologie

Vissenonderzoek

Vissenonderzoek

De aan- of afwezigheid van bepaalde vissoorten zegt veel over de waterkwaliteit en de effectiviteit van bepaalde (inrichtings)maatregelen. Ons onderzoek brengt de samenstelling van de

Lees verder »
zoogdier-onderzoek

Zoogdieronderzoek

Zoogdieronderzoek doen we vooral ’s nachts, want dan zijn deze dieren actief. Voor zoogdieronderzoek is specifieke kennis nodig. Die verschilt per soort. Onze ecologen hebben

Lees verder »
vogelonderzoek

Vogelonderzoek

De Omgevingswet beschermt alle vogelsoorten die van nature in Europa voorkomen. Deze soorten mogen in principe nooit worden verstoord, gevangen of gedood. Maar die bescherming

Lees verder »
vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek

Veel mensen vinden vleermuizen een beetje eng. Maar vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn zwaar beschermd! Ze mogen niet verstoord of verwijderd worden zonder ontheffing van

Lees verder »
natuurinclusief-bouwen

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen begint met het inzicht dat bouwen, verbouwen, renovatie of na-isolatie invloed heeft op gebouwbewonende vogels en vleermuizen. Ons ecologisch onderzoek brengt aanwezige flora

Lees verder »
meetlat-biodiversiteit

Meetlat biodiversiteit

De Meetlat Biodiversiteit, ontwikkeld door IPC Groene Ruimte, geeft inzicht in natuurlijke processen en de indicatoren die leiden tot biodiversiteit. De Meetlat legt de voorwaarden

Lees verder »
biodiversiteit

Biodiversiteit

De biodiversiteitsbijdrage van bomen is enorm! Tenminste als de compilatie van soorten en leeftijden én hun omgeving aansluit. Welke bijdrage de verschillende boomsoorten leveren, hebben

Lees verder »
amfibie-onderzoek

Amfibie-onderzoek

Amfibieën, dat zijn salamanders, padden en kikkers, leven zowel in het water als op het land. Alle amfibieën zijn beschermd door de Omgevingswet. Soms worden

Lees verder »

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?