Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Dienst_Groenedata

Diversiteitsanalyse

Met uw boomgegevens analyseren we de diversiteit aan boomsoorten in een gebied. Bijvoorbeeld in een park, een wijk of een hele gemeente. Deze analyse leggen

Lees verder »

Bomenkansenkaart

Door het hitte-eiland-effect worden steden steeds warmer. Steeds meer gemeenten houden hier rekening mee. Zij gaan op zoek naar locaties om bomen te planten. Want

Lees verder »
Ziekten-en-plagen

Ziekten en plagen

Met het veranderende klimaat neemt de druk door warmteminnende plaaginsecten steeds verder toe. We kennen allemaal die ‘jeukrups’ in eiken die mens en dier teistert.

Lees verder »
onze expertise

Bomen en klimaat

Bomen beïnvloeden het microklimaat. Maar hoe zet je bomen in om de temperatuur te verlagen of wateroverlast te minimaliseren? Of hoe zorg je ervoor dat

Lees verder »
PuntenWolk LiDAR

GeoVisia Online

GeoVisia. De meeste professionele assetmanagers werken ermee. En het is de favoriet van boombeheerders. Het inrichten van GeoVisia, offline en online, is een vak apart.

Lees verder »
biodiversiteit

Biodiversiteit

De biodiversiteitsbijdrage van bomen is enorm! Tenminste als de compilatie van soorten en leeftijden én hun omgeving aansluit. Welke bijdrage de verschillende boomsoorten leveren, hebben

Lees verder »

3D Digital Twin

Wij hebben een landsdekkende ‘groene’ 3D Digital Twin. Hierin staan alle honderd miljoen bomen en hun kenmerken uit de BomenMonitor. Ook alle gebouwen staan als

Lees verder »

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?