Dienst_Remotesensing

Schaduwanalyse

Wij genereren jaarlijks een actueel hoogtebestand van Nederland. Daarmee kunnen we allerlei prachtige analyses uitvoeren. Eén van die analyses is de schaduwanalyse. Met deze schaduwanalyse

Lees verder »

BomenMonitor

In de BomenMonitor leggen we alle bomen in Noordwest-Europa vast. En ‘tracken en tracen’ we elke boom als een unieke entiteit. De unieke ID die

Lees verder »
onze expertise

Bomen en klimaat

Bomen beïnvloeden het microklimaat. Maar hoe zet je bomen in om de temperatuur te verlagen of wateroverlast te minimaliseren? Of hoe zorg je ervoor dat

Lees verder »
biodiversiteit

Biodiversiteit

De biodiversiteitsbijdrage van bomen is enorm! Tenminste als de compilatie van soorten en leeftijden én hun omgeving aansluit. Welke bijdrage de verschillende boomsoorten leveren, hebben

Lees verder »

3D Digital Twin

Wij hebben een landsdekkende ‘groene’ 3D Digital Twin. Hierin staan alle honderd miljoen bomen en hun kenmerken uit de BomenMonitor. Ook alle gebouwen staan als

Lees verder »

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?