Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Dienst_Ecosysteemdiensten

bomen-en-leefbaarheid

Bomen en leefbaarheid

Groen inzetten om de leefbaarheid en daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren? Wij brengen problemen én kansen in beeld, bieden inzicht en geven concrete adviezen om

Lees verder »
onze expertise

Bomen en klimaat

Bomen beïnvloeden het microklimaat. Maar hoe zet je bomen in om de temperatuur te verlagen of wateroverlast te minimaliseren? Of hoe zorg je ervoor dat

Lees verder »
bomen-en-gezondheid

Bomen en gezondheid

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt het keer op keer: bomen hebben een positieve invloed op ons geluksgevoel en onze gezondheid. Sterker nog, recent onderzoek toont aan dat

Lees verder »
biodiversiteit

Biodiversiteit

De biodiversiteitsbijdrage van bomen is enorm! Tenminste als de compilatie van soorten en leeftijden én hun omgeving aansluit. Welke bijdrage de verschillende boomsoorten leveren, hebben

Lees verder »

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?