Dienst_Bomen

Bomeneffectanalyse

Een bomeneffectanalyse (BEA) is een krachtig instrument om de effecten van voorgenomen werkzaamheden op te handhaven bomen te bepalen. De BEA maakt inzichtelijk waar welke

Lees verder »

Boomschadetaxatie

Boomschades ontstaan vaak door onzorgvuldig werken. Introduceer zorgvuldige boombescherming daarom al vroeg in het planproces. Dat kan veel schade voorkomen. Wat als er toch schade

Lees verder »
Ziekten-en-plagen

Ziekten en plagen

Met het veranderende klimaat neemt de druk door warmteminnende plaaginsecten steeds verder toe. We kennen allemaal die ‘jeukrups’ in eiken die mens en dier teistert.

Lees verder »

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?