Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

inspiratiemiddag

Speeddaten met studenten

Vrijdag 22 april vond een uitwisseling plaats tussen 3e jaars studenten van PXL (Belgische Hogeschool te Hasselt) en studenten die de minor Bomen en stedelijke omgeving

Lees verder »

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?